โลหะแกน PCB

2 layer Copper base PCB

PCB ฐานทองแดง 2 ชั้น

Copper base PCB

PCB ฐานทองแดง

LED Aluminum PCB

LED อลูมิเนียม PCB

LED-back-board

LED-back-board

single layer Aluminum PCB (2)

ชั้นเดียวอลูมิเนียม PCB

single layer Aluminum PCB

ชั้นเดียวอลูมิเนียม PCB

single layer LED PCB

ชั้นเดียว LED PCB